Izjava o varstvu osebnih podatkov

v skladu s členom 10 Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov lahko osebne podatke, navedene na tem obrazcu, pristojni organi uporabljajo le za namene preverjanja in potrjevanja števila veljavnih izjav o podpori, zbranih za predlagano državljansko pobudo (glej člen 8 Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi), in za nadaljnjo obdelavo, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na predlagano državljansko pobudo (glej člen 12 Uredbe (EU) št. 211/2011). Podatki se ne smejo uporabiti v noben drug namen.

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov.

Vse izjave o podpori bodo uničene najpozneje 18 mesecev po datumu prijave predlagane državljanske pobude, v primeru upravnih ali pravnih postopkov pa najpozneje teden dni po datumu zaključka teh postopkov.