Fulltext

People4Soil: underteckna medborgarinitiativet för att rädda Europas mark!

Marken är en av de mest strategiska resurserna i Europa, eftersom den säkrar en tryggad livsmedelsförsörjning, bevarandet av den biologiska mångfalden samt regleringen av klimatförändringarna. Det är dags att skydda marken i Europa.

Viktigaste mål: erkänna marken som ett delat arv som måste skyddas på EU-nivå, eftersom den tillhandahåller viktiga fördelar för människors välbefinnande och miljöns motståndskraft. Utveckla en lagligt bindande ram för detta ärende som täcker de viktigaste hoten mot marken: erosion, hårdgörning, förlust av organiskt material, minskad biologisk mångfald och förorening. Integrera FN:s mål för hållbar utveckling som rör mark i EU:s politik. På ett ändamålsenligt sätt kartlägga och minska växthusgasutsläppen från jordbruks- och skogsbrukssektorerna.

EU-kommissionens registreringsnummer:
2016-000002
Registreringsdatum:
12/9/2016
Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i Europeiska kommissionens register:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
De registrerade kontaktpersonernas namn:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
De övriga registrerade organisatörernas namn:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ
http://www.people4soil.eu