Celotno besedilo

People4Soil: podpišite državljansko pobudo za zaščito tal v Evropi!

tla so eden najbolj strateških virov v Evropi, saj se z njimi zagotavlja prehranska varnost, ohranja biotska raznovrstnost in obvladujejo podnebne spremembe. Čas je, da tla v Evropi zaščitimo.

Glavni cilji: priznavanje tal kot skupne dediščine, ki jo je treba zaščititi na ravni EU, saj zagotavljajo bistvene koristi, povezane z blaginjo ljudi in okoljsko odpornostjo; oblikovanje posebnega pravno zavezujočega okvira, ki bo zajemal glavne nevarnosti za tla: erozijo, pozidavo, zmanjšanje količine organskih snovi, izgubo biotske raznovrstnosti in onesnaženost; vključitev ciljev ZN za trajnostni razvoj glede tal v politike EU; ustrezno upoštevanje in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročata kmetijstvo in gozdarstvo.

Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija:
2016-000002
Datum prijave:
12/9/2016
Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Imena prijavljenih kontaktnih oseb:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Imena drugih prijavljenih organizatorjev:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Spletno mesto predlagane državljanske pobude
http://www.people4soil.eu