Úplný text

People4Soil: podpíšte iniciatívu občanov na záchranu pôdy v Európe!

Pôda patrí medzi strategicky najdôležitejšie zdroje Európy, keďže zabezpečuje prísun potravín, zachovanie biodiverzity a reguláciu klimatických zmien. Je najvyšší čas začať pôdu v Európe chrániť.

Hlavné ciele: uznať pôdu za spoločné dedičstvo, ktoré si vyžaduje ochranu na úrovni EÚ, keďže má výrazný pozitívny vplyv na blaho človeka a zvyšuje environmentálnu odolnosť; vytvoriť špecifický právne záväzný rámec, ktorý by zahŕňal všetky faktory ohrozujúce pôdu: eróziu, stratu priepustnosti, úbytok organických látok, stratu biodiverzity a kontamináciu; prihliadať v politike EÚ na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja súvisiace s pôdou; náležite zohľadniť a zredukovať emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Registračné číslo pridelené Európskou komisiou:
2016-000002
Dátum registrácie:
12/9/2016
Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Mená registrovaných kontaktných osôb:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Mená ďalších registrovaných organizátorov:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Webové stránky tejto navrhovanej občianskej iniciatívy
http://www.people4soil.eu