Text complet

People4Soil: semnați iniţiativa cetățenească pentru a salva solurile din Europa!

Solul este una dintre cele mai importante resurse din punct de vedere strategic ale Europei, deoarece asigură securitatea alimentară, conservarea biodiversității și reglementarea schimbărilor climatice. Este timpul să protejăm solurile din Europa.

Obiective principale: recunoașterea solului ca patrimoniu comun care are nevoie de protecție la nivelul UE, întrucât el asigură beneficii esențiale legate de bunăstarea populației și reziliența mediului; stabilirea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a preveni principalele riscuri ce ameninţă solurile: eroziunea, impermeabilizarea, degradarea materiei organice, pierderea biodiversităţii și contaminarea; integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în materie de soluri în politicile UE; contabilizarea corectă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol și forestier.

Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană:
2016-000002
Data înregistrării:
12/9/2016
Adresa de internet a propunerii de iniţiativă cetăţenească în registrul Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Numele persoanelor de contact înregistrate:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Numele celorlalţi organizatori înregistraţi:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Site-ul web al acestei propuneri de inițiativă cetățenească
http://www.people4soil.eu