Pełny tekst

People4Soil – podpisz inicjatywę obywatelską, by ocalić gleby w Europie!

Gleba jest jednym z najbardziej strategicznych zasobów Europy, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę różnorodności biologicznej oraz pomaga łagodzić zmianę klimatu. Najwyższy czas chronić gleby Europy.

Główne cele: uznanie gleby za wspólne dziedzictwo, które trzeba chronić na poziomie UE, ponieważ zapewnia niezbędne korzyści związane z dobrostanem człowieka i odpornością środowiska; opracowanie prawnie wiążących ram dotyczących głównych zagrożeń dla gleby: erozji, zasklepiania gleby, spadku zawartości materii organicznej, utraty różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia; włączenie ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju dotyczących gleby do polityki UE; odpowiednie obliczenie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów rolnictwa i leśnictwa.

Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską:
2016-000002
Data rejestracji:
12/9/2016
Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Imiona i nazwiska zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktu:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Imiona i nazwiska innych zarejestrowanych organizatorów:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Strona niniejszej proponowanej inicjatywy obywatelskiej
http://www.people4soil.eu