Volledige tekst

People4Soil: onderteken het burgerinitiatief om de Europese bodem te redden!

De bodem zorgt voor voedselzekerheid en behoud van de biodiversiteit, en helpt de klimaatverandering in de hand te houden; het gaat hier dan ook om een van de meest strategische hulpbronnen van Europa. Hoog tijd dus om de Europese bodem te beschermen.

Belangrijkste doelen: de bodem moet worden erkend als gemeenschappelijk patrimonium dat op EU-niveau moet worden beschermd, gezien de cruciale voordelen die verband houden met het welzijn van de mens en de veerkracht van het milieu; er moet een specifiek en wettelijk bindend kader komen om de bodem te beschermen tegen de belangrijkste bedreigingen, te weten erosie, afdekking, afname van het organisch materiaal, biodiversiteitsverlies en verontreiniging; de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die verband houden met de bodem moeten worden opgenomen in het EU-beleid; de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en bosbouw moet terdege in aanmerking worden genomen en worden verminderd.

Registratienummer van de Europese Commissie:
2016-000002
Registratiedatum:
12/9/2016
Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Naam van de geregistreerde contactpersonen:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Naam van de overige geregistreerde organisatoren:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Website voor voorgesteld burgerinitiatief
http://www.people4soil.eu