Pilns teksts

People4Soil: aicinām parakstīt pilsoņu iniciatīvu, lai glābtu Eiropas augsnes.

augsne ir viens no svarīgākajiem Eiropas stratēģiskajiem resursiem, jo tā garantē pārtikas nodrošinājumu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņu regulēšanu. Ir pienācis laiks aizsargāt Eiropas augsnes.

Galvenie mērķi: atzīt, ka augsne ir kopīgs mantojums, kas jāaizsargā ES līmenī, jo tā nodrošina būtiskus labumus, kuri saistīti ar cilvēka labklājību un vides noturīgumu; izstrādāt mērķorientētu un juridiski saistošu regulējumu attiecībā uz galvenajiem augsnes apdraudējuma faktoriem, proti, eroziju, sablīvēšanos, organisko vielu daudzuma samazināšanos, bioloģiskās daudzveidības zudumu un kontamināciju; iekļaut ar augsni saistītos ES ilgtspējīgas attīstības mērķus ES rīcībpolitikās; pareizi uzskaitīt un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares.

Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:
2016-000002
Reģistrācijas datums:
12/9/2016
Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Reģistrēto kontaktpersonu vārds, uzvārds:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Pārējo reģistrēto organizatoru vārds, uzvārds:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne
http://www.people4soil.eu