Visas tekstas

People4Soil: pasirašyk piliečių iniciatyvą, skirtą Europos dirvožemiui apsaugoti!

Dirvožemis yra vienas svarbiausių Europos strateginių išteklių, nes jis užtikrina apsirūpinimo maistu saugumą, biologinės įvairovės išsaugojimą ir klimato kaitos reguliavimą. Atėjo laikas apsaugoti Europos dirvožemį.

Pagrindiniai tikslai: pripažinti dirvožemį bendru paveldu, kuriam reikia ES lygmens apsaugos, nes jis suteikia esminį pagrindą žmogaus gerovei ir aplinkos atsparumui; sukurti specialią teisiškai privalomą sistemą, kuri apimtų pagrindines grėsmes dirvožemiui: eroziją, sandarinimą, organinių medžiagų mažėjimą, biologinės įvairovės nykimą ir taršą; su dirvožemiu susijusius JT darnaus vystymosi tikslus įtraukti į ES politiką; tinkamai vykdyti apskaitą, koks šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis išmetamas žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose, ir šį kiekį mažinti.

Europos Komisijos registracijos numeris:
2016-000002
Registracijos data:
12/9/2016
Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Registruotų atstovų ryšiams vardai ir pavardės:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė
http://www.people4soil.eu