Koko teksti

People4Soil: allekirjoita kansalaisaloite Euroopan maaperän pelastamiseksi!

Maaperä on yksi Euroopan strategisesti tärkeimmistä luonnonvaroista, sillä sen avulla voidaan taata ruokaturva, suojella luonnon monimuotoisuutta ja säädellä ilmastonmuutosta. Nyt on aika suojata Euroopan maaperä.

Päätavoitteet: tulee tunnustaa maaperän asema yhteisenä perintönä, joka tarvitsee EU-tason suojelua, sillä se tuottaa oleellisia ihmisten hyvinvointiin ja ympäristön häiriönsietokykyyn liittyviä etuja. Tulee laatia nimenomaan tätä asiaa koskeva oikeudellisesti sitova kehys, joka kattaa merkittävimmät maaperää uhkaavat tekijät: eroosion, sulkeutumisen, orgaanisen aineksen vähenemisen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja saastumisen. Maaperää koskevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tulee sisällyttää EU:n toimintapolitiikkoihin. Maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöt tulee kartoittaa asianmukaisesti, ja niitä tulee vähentää.

Euroopan komission rekisteröintinumero:
2016-000002
Rekisteröintipäivä:
12/9/2016
Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
ehdotetun kansalaisaloitteen verkkosivusto
http://www.people4soil.eu