Täistekst

People4Soil: kirjutage alla kodanikualgatusele Euroopa mullastiku päästmiseks!

Mullastik on üks Euroopa kõige strateegilisemaid ressursse, kuna see tagab toiduohutuse, elurikkuse säilimise ja kliimamuutuste reguleerimise. On aeg kaitsta Euroopa mullastikku.

Peamised eesmärgid: tunnustada mullastikku ühise pärandina, mis vajab kaitset ELi tasandil, kuna pakub olulisi hüvesid, mis on seotud inimeste heaolu ja keskkonnaalase vastupanuvõimega; töötada välja põhjalik õiguslikult siduv raamistik, mis hõlmab põhilisi ohte mullastikule: erosioon, pinnase katmine, orgaanilise aine sisalduse vähenemine ning elurikkuse kadu ja saastumine; integreerida mullastikuga seotud ÜRO säästva arengu eesmärgid ELi poliitikameetmetesse; anda nõuetekohaselt aru põllumajandusest ja metsandussektorist pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta ja vähendada neid.

Komisjoni antud registreerimisnumber:
2016-000002
Registreerimiskuupäev:
12/9/2016
Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Registreeritud kontaktisikute nimed:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Teiste registreeritud korraldajate nimed:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Selle kodanikualgatuse veebisait
http://www.people4soil.eu