Πλήρες κείμενο

People4Soil: προσυπογράψτε την πρωτοβουλία πολιτών για να σώσετε το έδαφος της Ευρώπης!

Το έδαφος αποτελεί έναν από τους στρατηγικότερους πόρους της Ευρώπης, καθώς εξασφαλίζει επισιτιστική ασφάλεια, συντήρηση της βιοποικιλότητας και ρύθμιση της αλλαγής του κλίματος. Έφτασε η ώρα να προστατέψουμε το έδαφος της Ευρώπης.

Βασικοί στόχοι: aναγνώριση του εδάφους ως κοινής κληρονομιάς που απαιτεί προστασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς παρέχει ουσιαστικής σημασίας οφέλη που συνδέονται με την ανθρώπινη ευημερία και την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα· ανάπτυξη ειδικού νομικά δεσμευτικού πλαισίου που θα καλύπτει τις κύριες απειλές για το έδαφος: διάβρωση, στεγανοποίηση, απομείωση οργανικών υλών, απώλεια της βιοποικιλότητας και μόλυνση· ενσωμάτωση των σχετικών με το έδαφος Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στις πολιτικές της ΕΕ· ορθός υπολογισμός και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και τη δασοκομία.

Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
2016-000002
Ημερομηνία καταχώρισης:
12/9/2016
Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Ονόματα των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Τοποθεσία web αυτής της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
http://www.people4soil.eu