Úplný text

People4Soil – podepište občanskou iniciativu na záchranu půd v Evropě

Půda je jedním z nejstrategičtějších evropských zdrojů, neboť zabezpečuje potraviny, zajišťuje zachování biologické rozmanitosti a reguluje změnu klimatu. Nadešel čas půdy v Evropě chránit.

Hlavní cíle: uznat půdu jako společné dědictví, které vyžaduje ochranu na unijní úrovni, jelikož poskytuje základní přínosy spojené s blahobytem lidí a odolností životního prostředí; vytvořit cílený právně závazný rámec, jenž bude zahrnovat hlavní ohrožení půdy, tj. erozi, zakrývání, úbytek organické hmoty, ztrátu biologické rozmanitosti a kontaminaci; začlenit do politik EU cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje související s půdou; řádně vykazovat emise skleníkových plynů ze zemědělství a lesnictví a snižovat je.

Registrační číslo přidělené Evropskou komisí:
2016-000002
Datum registrace:
12/9/2016
Webová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Jméno a příjmení kontaktních osob:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Jméno a příjmení dalších registrovaných organizátorů:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Webové stránky této navrhované občanské iniciativy
http://www.people4soil.eu