People4Soil: underteckna medborgarinitiativet för att rädda Europas mark!

Marken är en av de mest strategiska resurserna i Europa, eftersom den säkrar en tryggad livsmedelsförsörjning, bevarandet av den biologiska mångfalden samt regleringen av klimatförändringarna. Det är dags att skydda marken i Europa.

Viktigaste mål: erkänna marken som ett delat arv som måste skyddas på EU-nivå, eftersom den tillhandahåller viktiga fördelar för människors välbefinnande och miljöns motståndskraft. Utveckla en lagligt bindande ram för detta ärende som täcker de viktigaste hoten mot marken: erosion, hårdgörning, förlust av organiskt material, minskad biologisk mångfald och förorening. Integrera FN:s mål för hållbar utveckling som rör mark i EU:s politik. På ett ändamålsenligt sätt kartlägga och minska växthusgasutsläppen från jordbruks- och skogsbrukssektorerna.

 /  / 

För att få stödja ett medborgarinitiativ måste du vara medborgare i ett EU-land och ha uppnått rösträttsålder för Europaparlamentsval (18 år utom i Österrike, där åldersgränsen är 16 år).