People4Soil: podpišite državljansko pobudo za zaščito tal v Evropi!

tla so eden najbolj strateških virov v Evropi, saj se z njimi zagotavlja prehranska varnost, ohranja biotska raznovrstnost in obvladujejo podnebne spremembe. Čas je, da tla v Evropi zaščitimo.

Glavni cilji: priznavanje tal kot skupne dediščine, ki jo je treba zaščititi na ravni EU, saj zagotavljajo bistvene koristi, povezane z blaginjo ljudi in okoljsko odpornostjo; oblikovanje posebnega pravno zavezujočega okvira, ki bo zajemal glavne nevarnosti za tla: erozijo, pozidavo, zmanjšanje količine organskih snovi, izgubo biotske raznovrstnosti in onesnaženost; vključitev ciljev ZN za trajnostni razvoj glede tal v politike EU; ustrezno upoštevanje in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročata kmetijstvo in gozdarstvo.

 /  / 

Evropsko državljansko pobudo lahko podprejo državljani EU (državljani države članice EU), ki so dovolj stari, da imajo pravico voliti na volitvah v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).