People4Soil: semnați iniţiativa cetățenească pentru a salva solurile din Europa!

Solul este una dintre cele mai importante resurse din punct de vedere strategic ale Europei, deoarece asigură securitatea alimentară, conservarea biodiversității și reglementarea schimbărilor climatice. Este timpul să protejăm solurile din Europa.

Obiective principale: recunoașterea solului ca patrimoniu comun care are nevoie de protecție la nivelul UE, întrucât el asigură beneficii esențiale legate de bunăstarea populației și reziliența mediului; stabilirea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a preveni principalele riscuri ce ameninţă solurile: eroziunea, impermeabilizarea, degradarea materiei organice, pierderea biodiversităţii și contaminarea; integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în materie de soluri în politicile UE; contabilizarea corectă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol și forestier.

 /  / 

Pentru a susţine o iniţiativă cetăţenească europeană trebuie să fiţi cetăţean al UE (să fiţi originar dintr-un stat membru al UE) şi să aveţi vârsta la care să puteţi vota la alegerile pentru Parlamentul European (18 ani în toate ţările cu excepţia Austriei, unde vârsta minimă este de 16 ani).