People4Soil – podpisz inicjatywę obywatelską, by ocalić gleby w Europie!

Gleba jest jednym z najbardziej strategicznych zasobów Europy, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę różnorodności biologicznej oraz pomaga łagodzić zmianę klimatu. Najwyższy czas chronić gleby Europy.

Główne cele: uznanie gleby za wspólne dziedzictwo, które trzeba chronić na poziomie UE, ponieważ zapewnia niezbędne korzyści związane z dobrostanem człowieka i odpornością środowiska; opracowanie prawnie wiążących ram dotyczących głównych zagrożeń dla gleby: erozji, zasklepiania gleby, spadku zawartości materii organicznej, utraty różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia; włączenie ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju dotyczących gleby do polityki UE; odpowiednie obliczenie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów rolnictwa i leśnictwa.

 /  / 

Aby wyrazić poparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej, musisz być obywatelem UE (obywatelem państwa członkowskiego) w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).