People4Soil: onderteken het burgerinitiatief om de Europese bodem te redden!

De bodem zorgt voor voedselzekerheid en behoud van de biodiversiteit, en helpt de klimaatverandering in de hand te houden; het gaat hier dan ook om een van de meest strategische hulpbronnen van Europa. Hoog tijd dus om de Europese bodem te beschermen.

Belangrijkste doelen: de bodem moet worden erkend als gemeenschappelijk patrimonium dat op EU-niveau moet worden beschermd, gezien de cruciale voordelen die verband houden met het welzijn van de mens en de veerkracht van het milieu; er moet een specifiek en wettelijk bindend kader komen om de bodem te beschermen tegen de belangrijkste bedreigingen, te weten erosie, afdekking, afname van het organisch materiaal, biodiversiteitsverlies en verontreiniging; de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die verband houden met de bodem moeten worden opgenomen in het EU-beleid; de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en bosbouw moet terdege in aanmerking worden genomen en worden verminderd.

 /  / 

Om een Europees burgerinitiatief te steunen, moet u EU-onderdaan zijn (de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben) en oud genoeg zijn om aan de verkiezingen van het Europees Parlement mee te doen (16 jaar in Oostenrijk, 18 jaar in de overige EU-landen)