People4Soil: aicinām parakstīt pilsoņu iniciatīvu, lai glābtu Eiropas augsnes.

augsne ir viens no svarīgākajiem Eiropas stratēģiskajiem resursiem, jo tā garantē pārtikas nodrošinājumu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņu regulēšanu. Ir pienācis laiks aizsargāt Eiropas augsnes.

Galvenie mērķi: atzīt, ka augsne ir kopīgs mantojums, kas jāaizsargā ES līmenī, jo tā nodrošina būtiskus labumus, kuri saistīti ar cilvēka labklājību un vides noturīgumu; izstrādāt mērķorientētu un juridiski saistošu regulējumu attiecībā uz galvenajiem augsnes apdraudējuma faktoriem, proti, eroziju, sablīvēšanos, organisko vielu daudzuma samazināšanos, bioloģiskās daudzveidības zudumu un kontamināciju; iekļaut ar augsni saistītos ES ilgtspējīgas attīstības mērķus ES rīcībpolitikās; pareizi uzskaitīt un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares.

 /  / 

Lai varētu atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, jums ir jābūt ES pilsonim (kādas dalībvalsts pilsonim) un jābūt pietiekami vecam, lai varētu piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās (Austrijā var balsot no 16 gadiem, visās pārējās valstīs — no 18).