People4Soil: pasirašyk piliečių iniciatyvą, skirtą Europos dirvožemiui apsaugoti!

Dirvožemis yra vienas svarbiausių Europos strateginių išteklių, nes jis užtikrina apsirūpinimo maistu saugumą, biologinės įvairovės išsaugojimą ir klimato kaitos reguliavimą. Atėjo laikas apsaugoti Europos dirvožemį.

Pagrindiniai tikslai: pripažinti dirvožemį bendru paveldu, kuriam reikia ES lygmens apsaugos, nes jis suteikia esminį pagrindą žmogaus gerovei ir aplinkos atsparumui; sukurti specialią teisiškai privalomą sistemą, kuri apimtų pagrindines grėsmes dirvožemiui: eroziją, sandarinimą, organinių medžiagų mažėjimą, biologinės įvairovės nykimą ir taršą; su dirvožemiu susijusius JT darnaus vystymosi tikslus įtraukti į ES politiką; tinkamai vykdyti apskaitą, koks šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis išmetamas žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose, ir šį kiekį mažinti.

 /  / 

Kad galėtumėte pritarti Europos piliečių iniciatyvai, turite būti ES pilietis (kurios nors ES valstybės narės pilietis) ir sulaukęs amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose (18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kur balsuoti galima nuo 16 metų).