People4Soil: írja alá Ön is a polgári kezdeményezést Európa talajainak megóvása érdekében!

A talaj Európa egyik legfontosabb erőforrása, hiszen szerepe van az élelmezésbiztonság garantálásában, a biológiai sokféleség megőrzésében, illetve az éghajlatváltozás keretek között tartásában. Ideje, hogy védelmünkbe vegyük Európa talajait.

Fő célok: a talaj közös örökségként történő elismerése, amely uniós szintű védelemre szorul, ugyanis alapvető, az emberi jólléttel és a környezeti ellenálló képességgel kapcsolatos előnyöket biztosít; külön ezt szabályozó, jogilag kötelező erejű keret kidolgozása a talajt fenyegető főbb veszélyek, azaz az erózió, a talajelzáródás, a szerves anyagok mennyiségének csökkenése, a biológiai sokféleség csökkenése és a talajszennyeződés kapcsán; az ENSZ talajjal kapcsolatos fenntartható fejlődési céljainak beépítése az uniós szakpolitikákba; a mezőgazdasági termelésből és az erdőgazdálkodásból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások megfelelő számbavétele és csökkentése.

 /  / 

Az európai polgári kezdeményezéseket akkor támogathatja, ha Ön uniós állampolgár (valamely EU-tagállam állampolgára), és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort (18 év, kivéve Ausztriában, ahol 16 év).