People4Soil: potpišite građansku inicijativu za zaštitu tla u Europi!

Tlo je jedan od strateški najvažnijih resursa u Europi jer osigurava opskrbljenost hranom, održavanje bioraznolikosti i regulaciju klimatskih promjena. Vrijeme je da se tlo u Europi zaštiti.

Glavni ciljevi: priznati tlu status zajedničkog nasljeđa kojem je potrebna zaštita na razini EU-a s obzirom na to da ono osigurava osnovne prednosti povezane s dobrobiti ljudi i otpornošću okoliša; razviti poseban, pravno obvezujući okvir kojim bi bile obuhvaćene glavne prijetnje tlu: erozija, impermeabilizacija, smanjenje količine organskih tvari, gubitak bioraznolikosti i zagađenje; uvrstiti UN-ove ciljeve održivog razvoja povezane s tlom u politike EU-a; na ispravan način mjeriti i smanjiti emisije stakleničkih plinova proizvedenih u poljoprivredi i šumarstvu.

 /  / 

Europsku građansku inicijativu može poduprijeti građanin EU-a (državljanin države članice) koji ima dovoljno godina da ima pravo glasovati na izborima za Europski parlament (18 godina, osim u Austriji, gdje je minimalna dob za glasanje 16 godina).