People4Soil: allekirjoita kansalaisaloite Euroopan maaperän pelastamiseksi!

Maaperä on yksi Euroopan strategisesti tärkeimmistä luonnonvaroista, sillä sen avulla voidaan taata ruokaturva, suojella luonnon monimuotoisuutta ja säädellä ilmastonmuutosta. Nyt on aika suojata Euroopan maaperä.

Päätavoitteet: tulee tunnustaa maaperän asema yhteisenä perintönä, joka tarvitsee EU-tason suojelua, sillä se tuottaa oleellisia ihmisten hyvinvointiin ja ympäristön häiriönsietokykyyn liittyviä etuja. Tulee laatia nimenomaan tätä asiaa koskeva oikeudellisesti sitova kehys, joka kattaa merkittävimmät maaperää uhkaavat tekijät: eroosion, sulkeutumisen, orgaanisen aineksen vähenemisen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja saastumisen. Maaperää koskevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tulee sisällyttää EU:n toimintapolitiikkoihin. Maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöt tulee kartoittaa asianmukaisesti, ja niitä tulee vähentää.

 /  / 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukeminen edellyttää, että olet EU-kansalainen (EU:n jonkin jäsenvaltion kansalainen) ja ikäsi puolesta oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa (alaikäraja 18 vuotta kaikissa maissa paitsi Itävallassa, jossa se on 16 vuotta).