People4Soil: underskriv borgerinitiativet for at redde Europas jord!

Jord er en af Europas mest strategiske ressourcer, eftersom den danner grundlaget for fødevaresikkerhed, bevarelse af biodiversiteten og håndtering af klimaændringer. Det er på høje tid at beskytte jorden i Europa.

Vigtigste målsætninger: anerkendelse af jorden som en fælles arv, der kræver beskyttelse på EU-niveau i lyset af dens store betydning for menneskers velfærd og miljøets modstandskraft; udvikling af en særlig retligt bindende ramme, som skal dække de største trusler mod jorden: erosion, forsegling, forringelse af det organiske materiale, tab af biodiversitet og forurening; indarbejdning af FN's jordbundsrelaterede mål for bæredygtig udvikling i EU-politikker; korrekt opgørelse og begrænsning af landbrugets og skovbrugets emission af drivhusgasser.

 /  / 

For at støtte et europæisk borgerinitiativ skal du være EU-borger (statsborger i et medlemsland) og have nået den alder, hvor du får valgret til Europa-Parlamentet (18 år undtagen i Østrig, hvor det er 16 år).