People4Soil – podepište občanskou iniciativu na záchranu půd v Evropě

Půda je jedním z nejstrategičtějších evropských zdrojů, neboť zabezpečuje potraviny, zajišťuje zachování biologické rozmanitosti a reguluje změnu klimatu. Nadešel čas půdy v Evropě chránit.

Hlavní cíle: uznat půdu jako společné dědictví, které vyžaduje ochranu na unijní úrovni, jelikož poskytuje základní přínosy spojené s blahobytem lidí a odolností životního prostředí; vytvořit cílený právně závazný rámec, jenž bude zahrnovat hlavní ohrožení půdy, tj. erozi, zakrývání, úbytek organické hmoty, ztrátu biologické rozmanitosti a kontaminaci; začlenit do politik EU cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje související s půdou; řádně vykazovat emise skleníkových plynů ze zemědělství a lesnictví a snižovat je.

 /  / 

Signatářem Evropské občanské iniciativy může být každý občan EU (občan některého ze států EU), který dosáhl věku, jenž jej opravňuje k účasti ve volbách do Evropského parlamentu (tj. 18 let kromě Rakouska, kde je tento věk stanoven na 16 let).