„Справедлив европейски транспорт – еднакво третиране на всички работници в транспорта“

Законодателни и незаконодателни предложения за осигуряване на лоялна конкуренция и равнопоставено третиране на работниците в различните видове транспорт.

Personal data
ex: 21/07/1973
Residence

 

За да можете да подкрепите европейска гражданска инициатива, трябва да сте гражданин на ЕС (гражданин на държава от ЕС) и да сте на възраст, позволяваща ви да гласувате на избори за Европейски парламент (18 години с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).